Over mij

Al meer dan 20 jaar ben ik werkzaam als loopbaan- en mobiliteitsadviseur en heb ik daarnaast ruim 30 bedrijven geadviseerd op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verzuim vraagstukken. Momenteel werk ik nog steeds als 2e spoor coach, mediator, trainer en als sociaal bedrijfskundig adviseur. Door zowel met individuen te werken als ook binnen organisaties ken ik beide werelden goed en weet ik welke belangen er rondom re-integratie en inzetbaarheid vraagstukken spelen.

Steeds vaker werd ik gevraagd door andere 2e-spoorcoaches maar ook bij opleidingen zoals Casemanager taakdelegatie (Gezond in bedrijf) en Bezielend loopbaancoach (Adriaan Hoogendijk advies) om mijn kennis te delen. Dit heeft mij op het pad gezet om mijn kennis te bundelen in mijn boek en ook in de online academie met de complete training 'word een succesvol 2e-spoorcoach'.

2e-spoorcoaching is een mooi en uitdagend vak. Mijn collega's en medevakfanaten kunnen zeer goed werk kunnen verrichten als iedereen zich bewust is wat er van hen gevraagd wordt en daar ook naar (kunnen) handelen. Zicht op alle betrokkenen en welke rollen zij vervullen en welke verantwoordelijkheden daarbij horen is daarbij onontbeerlijk. SAMENWERKEN is hierin een sleutelwoord om tot goede en passende resultaten te komen. Een bijdrage kunnen leveren aan het plezier en de vakbekwaamheid van mijn 2e-spoorcoach collega’s is dan ook voor mij persoonlijk een enorme drijfveer. Veel lees- en leer plezier!!

Eliane van Beukering

Vertrouwen

Wanneer ik achteraf als feedback krijg, 'jouw boek of jouw coaching heeft mij vertrouwen gegeven', dan is mijn missie volbracht!

Linkedin Community

Ik ben bezig met het opbouwen van een 2e-spoor community op LinkedIn. Dit bestond nog niet en juist onderling als vakmensen kunnen we veel waardevolle informatie en inzichten delen, vragen stellen etc. Het doel van deze groep is echt samenwerken, leren, verbinden en delen, zodat we als 2e-spoorcoaches nog meer waarde kunnen bieden aan onze coachees en hun werkgevers.

Kom je ook?

Meld je aan!

Even aankloppen, dan laten we je binnen.

>